Bij Strada Running kan je trainen met een Powermeter.

Hieronder een video met uitleg.

 

 

 

Hardlopen met power

Sinds kort is STRYD footpod verkrijgbaar, de vermogensmeter voor hardlopen. Dit apparaat kan
gaan zorgen voor een enorme revolutie in de loopsport. Waar tot nu hartslag en tempo gebruikt
worden als intensiteit controle, kan nu een veel betrouwbaardere parameter gebruikt worden,
namelijk het vermogen.

 

Meetgegevens

STRYD meet versnelling met behulp van accelerometers, over alle assen, x- y- en z-as.
Elke loper heeft een bepaalde massa in kilogrammen. De tijdsduur wordt uiteraard gemeten.

Met al deze gegevens kunnen we behoorlijk zorgvuldig energieverbruik ofwel geleverd

vermogen berekenen.
De volgende natuurkundige formules zijn van toepassing:

F = m * a m = massa inkg
  a = versnelling in m/s
  F = kracht in N(ewton)
   
E = F * s = F * v * t v = snelheid in m/s
  t = tijd in s
  E = energie in J (oule)
   
P = E / t = (F * v * t ) /  t = F * v P = vermogen in Watt (J/s)
   

 


Vanuit natuurkundig perspectief zijn vermogensmeting bij fietsen en hardlopen vrijwel

hetzelfde, het enige verschil is dat bij hardlopen de kracht berekend wordt uit

lichaamsgewicht (een constante) en versnelling, bij wielrennen wordt juist deze kracht

gemeten.

 

Hardlooppower versus fietspower

Het vermogen dat uiteindelijk wordt weergegeven door de fietscomputer, loophorloge of

smartphone bij hardlopen is behoorlijk hoger dan bij fietsen. En dat is logisch eigenlijk,

immers hardlopen doe je met je hele lichaam, fietsen alleen met je benen.

Verder krijgen we bij hardlopen te maken met de factor efficiency, waardoor beide

vermogens minder goed te vergelijken zijn. Bij hardlopen is de behaalde snelheid zeer

afhankelijk van je looptechniek. Bij fietsen is techniek ook heel belangrijk, maar de invloed

op het geleverde vermogen lijkt minder te zijn.

 

Energie

Vele sporters kiezen er juist voor om te starten met hardlopen in plaats van fietsen vanwege

de benodigde tijdsinvestering. Immers het energieverbruik tijdens hardlopen is een stuk hoger

dan tijdens fietsen.

Namelijk volgens de natuurkunde (zie formules boven): E = P x t, energie is vermogen keer tijd.

Dus om dezelfde energie te verbruiken hoef je veel minder lang te sporten als je hardloopt dan

wanneer je fietst. Waarom? Omdat het geleverde vermogen tijdens hardlopen gewoonweg

hoger is en dat meten we nu dus.

 

Trainen met power

Om te kunnen trainen op vermogen moet je eerst een test doen. Deze test bepaalt het Kritisch Vermogen

ofwel Critical Power volgens STRYD.
STRYD gebruikt momenteel een aantal standaard protocollen voor het bepalen van deze  CP-waarde.
Ook bij Strada Running kan je zo'n test doen (zie CP Test) volgens het Strada Running protocol ( kijk voor meer info bij: Stryd; prijzen en mogelijkheden).